Cursul dat mi-a permis să realizez o auto analiză profundă…

E bine să ne stabilim scopuri în viața. Astfel viața noastră capătă un sens, iar noi putem fără dificultăți să ne canalizăm eforturile în acele direcții care pentru noi sunt cu adevărat de folos. Cursul dat mi-a permis să realizez o auto analiză profundă prin scoaterea în evidența a talentelor mele și respectiv stabilirea unor scopuri pertinente pentru care îi sunt recunoscător d-nei Natalia.

Хорошо устанавливать цели в жизни. Таким образом жизнь приобретает смысл, а мы можем без сложностей сосредоточить усилия в тех направлениях, которые для нас действительно полезны. Данный курс позволил мне осуществить глубокий самоанализ путём изыскания моих талантов и установления соответствующих целей, за что я благодарен Наталье.